ఇద్దరు


1997 లో ఈ సినిమా విడుదల అయ్యింది. సినిమా హాలు వరకు వెళ్ళి స్నేహితులు బాగోలేదు అన్నారు అని చూడకుండా వచ్చేసాను. అప్పటి నుండి చాలా సమీక్షలు, వ్యాఖ్యానాలు చూసాను. సినిమా చూద్దాము అంటే ఎక్కడా వీసిడీ కానీ డీవిడీ కానీ దొరకదే. చివరికి 2007 లో అరవంలో ఆంగ్ల సబ్-టైటిల్స్ తో చూసా.

ఎప్పటి నుండో తెలుగు బ్లాగు రాయాలి అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికి కుదిరింది.

విస్తా విడుదల అయినప్పటి నుండి ఇంక విండోస్ మానేసి లినక్స్ వాడాలి అనుకుంటున్నా. అది ఎప్పటికి అయ్యేనో.

Advertisements

3 thoughts on “ఇద్దరు

  1. సినిమా ఎవరికీ నచ్చినట్టు లేదు కానీ, నాకు మాత్రం తెగ నచ్చినది. మొదటి రోజే చూసి బతికి పొయినాను, మా ఊరిలో రెండోరోజే ఎత్తేసినారు 🙂

  2. నాకు ఏంటో మణి హిట్ సినిమాల(రోజా, బొంబాయి, సఖి) కంటే ఫ్లాప్ సినిమాలు(దొంగ దొంగ, ఇద్దరు, ప్రేమతో, యువ) నచ్చుతాయి.

    మొదటి వ్యాఖ్య మీదే. ధన్యవాదములు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s