బాపు సినిమాలు


బాపు గారు పని చేసిన సినిమాల చిట్టా. ఎప్పటికైనా అన్నీ చూడాలని చిన్ని ఆశ.

సాక్షి (1967)

బంగారుపిచిక (1968)

బుద్ధిమంతుడు (1969)

బాలరాజు కథ (1970)

ఇంటి గౌరవం (1970)

సంపూర్ణ రామాయణం (1972)

అందాలరాముడు (1973)

శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం (1974)

ముత్యాలముగ్గు (1975)

రాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్ (1976)

భక్త కన్నప్ప (1976)

సీతాకళ్యాణం (1976)

స్నేహం (1977)

మనవూరి పాండవులు (1978)

గోరంతదీపం (1978)

తూర్పు వెళ్ళే రైలు (1979)

కలియుగ రావణాసురుడు (1980)

రాజాధిరాజు (1980)

వంశవ్రక్షం (1981)

రాధాకళ్యాణం (1981)

త్యాగయ్య (1981)

క్రష్ణావతారం (1982)

ఏది ధర్మం ఏది న్యాయం (1982)

పెళ్ళీడు పిల్లలు (1982)

మంత్రిగారి వియ్యంకుడు (1984)

సీతమ్మ పెళ్ళి (1985)

బుల్లెట్ (1985)

జాకీ (1985)

కళ్యాణ తాంబూలం (1987)

పెళ్ళి పుస్తకం (1991)

శ్రీనాథ కవిసార్వభౌమ (1992)

మిస్టర్ పెళ్ళాం (1993)

పెళ్ళి కొడుకు (1994)

రాంబంటు (1995)

రాధాగోపాళం (2005)

తెలుగునాడి సౌజన్యంతో

Advertisements

4 thoughts on “బాపు సినిమాలు

  1. mmmm…. నేను ఓ అయిదారు సినిమాలు వదిలి దాదాపు అన్నీ చూసేసినట్లు ఉన్నాను. ఆ చూసిన వాటిలోనే కొన్ని బాపూవని ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చెప్పేదాకా తెలీదు… అన్నీ ఆయన దర్శకత్వం చేసినవా? నాకు కొన్ని సినిమాలు బాపువి అంటే ఆశ్చర్యంగానే ఉంది ఈ జాబితా లో….

  2. అవి తెలుగు సినిమాల చిట్టా మాత్రమే. హిందీ సినిమాలు వేరే వున్నాయి. నాకు బోల్డ్ లో వున్న సినిమాల డివిడిలు దొరికాయి. మిగతా వాటి కోసం వెతుకుతున్నాను. రాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్ తప్ప అన్నీ బాపు దర్సకత్వం వహించినవే. బాపు గారి మాటలలో వారి చిత్రాలు శీర్షికన తెలుగునాడిలో ప్రచురితమైన వ్యాసాలను ఎవరైనా అప్‌లోడ్ చేస్తే బాగుండును.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bapu_%28artist%29

  3. “రాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్ తప్ప అన్నీ బాపు దర్సకత్వం వహించినవే.” మరి ఆ సినిమా దర్శకులు ఎవరు?

  4. రావి కొండలరావు గారి బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుండి –

    “నన్ను డైరెక్టరుగా పెట్టుకున్నా, అంతా ఆయనే చేసేవారు. తెలియనివాడు దర్శకుడికి సలహా ఇవ్వడానికీ, తెలిసినవాడు ఇవ్వడానికీ ఎంతో తేడా వుంది. షూటింగ్ టైములో ఏదో ఒక పాయింట్ సూచించేవారు. ఎంత గొప్ప స్టడీ అనిపించేది” అని బాపు చెప్పారొకసారి. అందుకే చక్రపాణిగారు ఎంత నచ్చచెప్పినా బాపు – “సంచాలకుడు: చక్రపాణి, సహాయకుడు: బాపు” అని టైటిల్స్‌లో వేసుకున్నారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s