ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్


నా చిన్నప్పుడు (ఎప్పుడో గుర్తు లేదు కానీ బడి పాత ఆవరణలో వున్నప్పుడు) బడిలో ఒక చిన్న గదిలో గ్రంధాలయం వుండేది. అక్కడ మొదటి సారిగా ఈ పుస్తకాన్ని చూసిన గుర్తు. పుస్తకం అట్ట మీద వున్న బొమ్మ చూసి రెండు నగరాల మధ్య యుద్ధం కథ అని ఇన్నాళ్ళు అనుకున్నాను. ఆ పుస్తకం నేను అప్పట్లొ ఎందుకు  సంపాదించలేకపోయానొ, బడిలొ గ్రంధాలయం ఎప్పుడు మూసివేయబడిందొ నాకు గుర్తు లేదు. ఎప్పటికైనా చదవాలి అనుకుంటూ వుండే వాడిని. ఆ మధ్య ఒక సారి ఈబుక్ దొరికితే చదవటం మొదలు పెట్టాను కానీ అంత ఆసక్తికరంగా అనిపించక మధ్యలొ ఆపేసాను. మళ్ళీ మొన్న గ్రంధాలయంలో కనపడితే ఈ సారి ఎమైనా సరే పూర్తిగా చదవాలని తెచ్చుకుని పట్టుదలగా చదివేసాను.

ఫ్రెంచి విప్లవ నేపధ్యంలొ నడుస్తుంది కథ. రచయిత డికెన్స్ కథ కన్నా విప్లవానికి కారణమైన పరిస్థితులను, విప్లవం పేరుతో జరిగిన మారణకాండను చెప్పటానికే ప్రాధాన్యత యిచ్చినట్టు అనిపించింది నాకు. ముగింపు ఊహించని మలుపులతో బాగుంది. కానీ విప్లవ నేపధ్యం వున్న పుస్తకం, సంగ్రహించబడినా, పిల్లల పుస్తకాలయంలో ఎలా వుందా అనేది ఆశ్చర్యంగా వుంది.

Advertisements

5 thoughts on “ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్

 1. It’s a classic – One of Dickens’s best. I think our people believe any classic, in general, is kosher for kids 🙂
  The opening lines “It was the best of times, it was the worst of times …” attained a sort of cult status. The telugu translation (I think by Nanduri Ramamohana Rao) was also a hit when it was serialized in the days of yore.
  Moreover, Sidney Carton’s sacrifice in that tale became legendary too – may have formed the basis of “tyaagaalu” in our novels 🙂
  BTW, thanks for showing me your blogs – haven’t seen them before.

 2. @ కొత్త పాళీ గారు

  You have been to my blog before. I am amazed you still remember Sidney Carton :).

 3. నేను కూడా చిన్నప్పుడు పిల్లలకోసం రాసిన abridged version నే చదివాను…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s