జీమైల్


గూగుల్ బ్లాగులో ఈ వ్యాసం చూసి ముక్కు మీద వేలు వేసుకున్నాను. నాకు ఇంకా గుర్తు మీ ఉత్తరాలను ఎప్పటికీ తొలగించనక్కర్లేదు అన్న జీమైల్ నినాదం. జీమైల్ ఫ్రీ అంటూనే అదనపు స్టోరేజ్ కి డబ్బులు కట్టమంటున్నారు యిప్పుడు. ఆప్పట్లో ప్రీమియం సర్వీసుకి డబ్బులు తీసుకునే యహూ ఇప్పుడు అపరిమితమైన స్టోరేజ్ అందచేస్తోంది. ఓడలు బళ్ళు, బళ్ళు ఓడలు అవటం అంటే యిదేనేమొ. డబ్బులు తీసుకోవటం తప్పు కాదు కానీ, గూగుల్ యాడ్స్ చూపిస్తూ, బిలియన్లు సంపాదిస్తూ కూడా, ఫ్రీ అని చెప్పి డబ్బులు అడగటం నిరాశపరిచింది. నా జీమైల్ ఖాతా వినియోగం ప్రస్తుతం 51%. 100% వినియోగించిన రోజున ఆలోచిస్తాను డబ్బులు కట్టాలో, ఉత్తరాలు తొలగించాలో.

Advertisements

6 thoughts on “జీమైల్

  1. అమ్మ గూగులూ! నువ్వూ అందరిలాంటి దానివే!
    అపరిమిత జ్ఞాపక జాగా అంటూ వూదరగొట్టి అందరినీ నీ అక్కున జేర్చుకొని ఇప్పుడు ఇంకో మాట మాట్లాడుతున్నావా?

    –ప్రసాద్
    http://blog.charasala.com

  2. ‘జ్ఞాపక జాగా’ పద ప్రయోగం బాగుంది ప్రసాద్ గారు.

  3. ఎందుకూ… యాహూ ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్ ఇచ్చేస్తోంది… రీడిఫ్ కొన్నాళ్ళ బట్టీ ఇస్తూనే ఉన్నా ఎవరూ పట్టించుకోడం లేదు… కాబట్టి జీమెయిల్ వాడు అలా అన్నా ఎవరూ నష్టపోరు… 🙂 వాడు తప్ప. hmm… నా జీమెయిల్ కూడా ఆ మధ్య 1 GB దాటిందని నాకే 1GB మెయిళ్ళేమిటి అని చిరాకేసి ఓ 70-80 GB దిలీట్ చేసాను కష్టపడి 🙂 “‘జ్ఞాపక జాగా’ – బాగుంది..బాగుంది…

  4. యాహూ దెబ్బకు మళ్ళీ ఫ్రీ మంత్రం పఠించినా ఆశ్చర్యం లేదు!! జ్ఞాపక జాగా ప్రయోగం బాగుంది 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s