చిన్న పరిశ్రమలు – పెద్ద కథలు


సోమరాజు సుశీల గారి ఇల్లేరమ్మ కథలు ముందు మాటలో చిన్న పరిశ్రమలు – పెద్ద కథలు గురించి తెలిసింది. చిన్న పరిశ్రమలలో వుండే పెద్ద కష్టాలను సున్నితమైన హాస్యం రంగరించి మన ముందు వుంచుతారు రచయిత్రి. ఇల్లేరమ్మ కథలకు యే మాత్రం తీసిపోని కథలు ఇవి. చివరలో ఎవరో అన్నట్టు 12 కథలు మాత్రమేనా. మరెన్నో మంచి కథలు చెబుతారని ఆశగా ఎదురు చూస్తూ……

Uma Books

58 – Krishna Reddy Nagar

New Bowenpally

Secunderabad – 500 011

Tel. 3078309, 7752358

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s