క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ బిల్ల్ ఆఫ్ రైట్స్


ఆ మధ్య ఒక కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆరు నెలలు ఉచిత బాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫర్ అంటే ఇదేదో బానే వుంది కదా అని ఒక 2% కట్టి కొంత మొత్తం కొత్త కార్డ్ కి బదిలీ చేసా. ఆ తరువాత కొన్ని నాళ్ళకి ఒక వారాంతం స్నేహితుని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మాటల మధ్య బాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తను ఎందుకు ఏమిటో తెలియదు కాని ఒక సారి బదిలీ చేసినాక ఇక ఆ కార్డ్ వాడకూడదు అని చెప్పాడు. ఎందుకైనా మంచిది ఒక సారి నీ స్టేట్మెంట్ సరి చూసుకో అని చెప్పాడు. సరే కదా అని చూస్తే ఫైనాన్స్ ఛార్జ్ అని కొంత మొత్తం కట్టాలని వుంది అందులో. ఫోను చేస్తే అవతల పెద్ద మనిషి మీరు చేసిన కొనుగోళ్లకు అది వడ్డీ అన్నాడు. నేను చేసిన కొనుగోళ్లకు సరి పడా తిరిగి చెల్లించాను కదా అని నేను అంటే, నేను చెల్లించిన మొత్తం వడ్డీ తక్కువ వున్న బాకీ ఏదైతే వుందో దానికి జమ కడతామని, అది మొత్తం చెల్లించిన తరువాతే నేను కట్టినది ఎక్కువ వడ్డీ వున్న బాకీకి జమ చేస్తామని, అప్పటి వరకు చచ్చినట్టు వడ్డీ కట్టాల్సిందేనని చెప్పాడు. ఉదాహరణకు నేను ఒక ౩౦౦౦ బదిలీ చేసి ఒక ౩౦౦ కొనుగోలు చేశాను అనుకోండి, ౩౦౦౦ కట్టిన తరువాతే ౩౦౦ తీర్చగలను అన్న మాట. కొనుగోలు దారు జాగ్రత్త, ఉచితం అంటూ ఏమీ వుండదు లాంటి ఉపదేశాలు గుర్తు వచ్చి ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఫోను పెట్టేసాను (ఈ విషయం వారు నాకు ఇది వరకే చెప్పి వున్నారని అందుకు నేను అంగీకరించాను అని కూడా అన్నాడు!). అదృష్టవసాత్తూ చేతిలో డబ్బులు వుండటంతో మొత్తం కట్టేసాను.

ఇదంతా ఇక్కడ చెప్పటానికి రెండు కారణాలు వున్నాయి. ఒకటి నా లాంటి అమాయక చక్రవర్తుల (బుర్ర తక్కువ వెధవలు) ఎవరన్నా ఇది చదివి ఇలాంటి తప్పిదం చెయ్యకుండా వుంటారని. రెండు ఈ వార్తలు చూసి ఆనందం పట్టాలేకా –

At the urging of the president, the House amended the bill to mandate the disclosure on each credit card bill of the long-term costs of paying only the minimum balance. Another provision requires credit card issuers to apply payments over the minimum balance to the debt with the highest interest rate first. Both were accepted by voice vote.

Congress turns from bank bailouts to helping consumers

Bills, Fed rules on credit cards

Who is Complying With New Credit Card Rules? An Update

Credit Card Bill of Rights: Which cards are complying?

నాణానికి మరో వైపు.

ఈ వార్తలు చూసి భయం వేసింది –

Credit Information Bureau (India) Limited

CIBIL, TransUnion launch generic credit score

How High Is Your Score?

Advertisements

One thought on “క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ బిల్ల్ ఆఫ్ రైట్స్

  1. balance transfer, offer, statement (credit card statement) వీటికి తెలుగు పదాలు చెప్పరూ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s