తెలుగునాడి


తెలుగునాడి

అచ్చులో పత్రికలు అంతరిస్తాయా?

పదికోట్ల మందిలో పదివేల పాఠకులు దొరక్కపోవడం ఎవరి తప్పు?

అక్షరం-తలదించుకున్న-వేళ

మంచి గుణపాఠమే

నా వరకు నాకు తెలుగునాడి అమితంగా నచ్చింది. ఇక ముందు అది వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి మీకు తెలిసి అమెరికా లో అచ్చులో లభించే మంచి తెలుగు పత్రికలు ఏమన్నా వున్నాయా?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s