దీపం


అన్ని అవయవాలు లక్షణంగా పనిచేస్తేనే మనకు కొన్ని పనులు చెయ్యడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ మధ్య జరిగిన ఒక సభ లో అంధ విద్యార్ధుల గురించి ఒక presentation చూసాను.ఒక అంధుడైన వ్యక్తి ఎంతో పట్టుదల తో నిధులు సరిపడా లేకున్నా ప్రభుత్వ సంస్థల కంటే ఎంతో  ఉన్నతంగా అంధుల కోసం ఒక ప్రాధమిక పాఠశాలను నడుపుతున్నారు. 8 మందితో మొదలయ్యింది ఇప్పుడు 250 కి ఆశ్రయం ఇస్తోంది. అంధులను చూసి అవిటివాళ్ళు అని జాలి పడకుండా వాళ్ళకి సొంత కాళ్ళమీద నిలబడే ధైర్యం ఇస్తున్న ఆ సంస్థ మీద ఎంతో గౌరవము ఏర్పడింది.అక్కడి పిల్లల ప్రతిభా పాటవాలు చూస్తే ఎంతో ముచ్చటేసింది.ఆ సంస్థను నడిపే ఆయన ఆశయం గొప్పది , దానికి ఉడతా భక్క్తి గా మనం ఏదైనా సహాయం చేస్తే ఆ పుణ్యం ఊరికే పోదు అనిపించింది. ఈ టపా ను చదివే వారికి నాదొక విన్నపం. ఈ లింక్ ను ఒకసారి చూడండి http://www.helpblind.org. మీకు తోచింది చెయ్యండి.ఇది చూసాక “సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం” అన్న నానుడి కంటే  అన్ని ధర్మ కార్యాలలోకి తమ స్వశక్తిని పెంపొందించే ఇలాంటి సంస్థలు చాలా అవసరం అనిపించింది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s