మీకు నచ్చిన పుస్తకాలు


హైదరాబాద్ బుక్ ఫేర్ జరుగుతున్న సంగతి తెలుసు కదా. మీకు నచ్చినవి, మీకు తెలిసిన మంచి పుస్తకాలు వ్యాఖ్యలలో తెలియ చేస్తే కొని తెప్పించుకుంటాను. ధన్యవాదాలు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s